top of page
Ekip Yardıml

PROJE DANIŞMANLIĞI
DESTEKLER

Girişimcilik Projeleri

İş fikrinin olgunlaştırılması, teknik, mali ve pazar analizlerinin yapılması, iş planının hazırlanması kapsamında desteklerimiz mevcuttur.

Devamını okuyun.

9.jpg

Teknopark Projeleri

Ar-Ge niteliği taşıyan projeler kapsamında yeni girişimci ya da firmaların uygun teknoparklara başvuruları hazırlanmakta ve takip edilmektedir.

Devamını okuyun.

10.jpeg

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Danışmanlığı

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge Merkezi Tanımı'na uygun olacak şekilde firma başvuruları hazırlanmakta ve takip edilmektedir.

Devamını okuyun.

12.jpeg

Yatırım Projeleri

Yatırım projeleri ile personel net maaşları, makine ekipman yatırımı, yazılım ve donanım, laboratuvar malzemeleri, test analizler, marka tescilleri, danışmanlıklar gibi kalemlerde destek alınabilir.

Devamını okuyun.

yatırım3.png

Ar-Ge/Ür-Ge Projeleri

Ar-Ge projeleri analiz edilerek potansiyel projeler üzerinde Ar-Ge niteliği, yenilikçi yönleri, katma değeri ve Pazar boyutunda geliştirmeler sağlanarak Ar-Ge Proje başvurusu hazırlanmaktadır.

Devamını okuyun.

arge-250-1200x1200.jpg

İhracat Destekleri

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ihracatçı birliklerinin de dahil olduğu bir sistemle ihracat çalışmaları için geniş kapsamlı destekler mevcuttur.

Devamını okuyun.

11.jpg

Sanayi Sicil Belgesi Başvurusu

6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin alabilecekleri belgedir.

Devamını okuyun.

14.jpg

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım teşvik belgesi, gerçek ya da tüzel kişilerin Türkiye sınırları içerisinde yapacağı yatırımların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen belgedir. 

Devamını okuyun.

yatırım2.jpg
bottom of page