top of page

İhracat Destekleri

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ihracatçı birliklerinin de dahil olduğu bir sistemle ihracat çalışmaları için geniş kapsamlı destekler mevcuttur.

bottom of page