top of page
DESTEKLER

Hibe ve teşvikler Ulusal ve Uluslararası stratejik planlar çerçevesinde birer devlet politikası olarak dağıtılmaktadır. Belirli mevzuat şartları çerçevesinde ödemeleri, takibi ve denetimi gerçekleştirilir. Bazı özel ve kamu kurumları da istedikleri bir alanda ilgiyi artırmak ve kaynakları yönlendirmek için o alanda hibe mekanizmaları kullanmaktadır. Son yıllarda değişen kalkınma anlayışının etkisi ile hibeler kurum bazlı değil proje bazlı olarak değer ve performans odaklı olarak dağıtılmaktadır. 

 

Destekleri gruplandırmaya çalışırsak;

 

 1. Girişimcilik Destekleri: Girişimcinin iş fikrinin olgunlaştırılması, iş planı oluşturması ve şirketleşmesi için verilen desteklerdir. Ar-Ge firmaları için birçok destek mekanizması olmakla birlikte bu kapsama girmeyen firmalar için de destekler mevcuttur.

 2. KOBİ Gelişim Destekleri: KOBİ’lerin genel giderlerinin bir kısmını karşılamaya yönelik desteklerdir. Personel maaşı, tanıtım giderleri, fuar katılım giderleri vb.. faaliyetlerin giderlerini azaltmayı amaçlamaktadır.

 3. Ar-Ge Destekleri: Bir prototip üretmeye yönelik desteklerdir. Bu kapsamda üretime yönelik makine ekipman değil prototipi oluşturan girdiler, test, analiz ve araştırma giderleri desteklenir.

 4. Yatırım Destekleri: Ar-Ge ürünün ticarileşmesi hat veya fabrika sıfırdan tesis kurulması, mevcut firmanın üretim kapasitesini artırmak için makine ekipman yatırımı yapılması için sunulan desteklerdir.

 

Teşvikler hibe şeklinde maddi yardım şeklinde olabilmekle birlikte vergi ve sgk indirimi, Kredi faiz indirimi şeklinde de olabilmektedir.

 

Bu alanda sayısız kurum olmakla birlikte firmamızın ve piyasanın daha çok çalıştığı fon kaynakları şunlardır:

 

  • KOBİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ - KOSGEB

  • TUBİTAK

  • BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

  • EKONOMİ BAKANLIĞI

  • KALKINMA AJANSLARI

  • AB FONLARI

  • Vb…

bottom of page