top of page

SİNAR-GE Proje Danışmanlık KOBİ’lerin yerli ve yabancı fon kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak ve gelişimini sağlamak için alanında uzman profesyoneller tarafından kurulmuş bir danışmanlık firmasıdır.

Müşterileri ile uzun vadeli ortaklıklar kurarak karşılıklı fayda ve güven ilkeleri çerçevesinde çalışmaktadır.

Ar-Ge Merkezi kurulumu, Ar-Ge Projeleri alanında yoğunlaşmakta olan firma Finans, Muhasebe, Risk Sermayesi ve Melek Yatırımcılık alanlarında uzman havuzu ve partner firmaları ile birlikte bütüncül bir fayda üretmektedir.

Ayrıca bağlantılı alanlarda edindiği uzmanlık tecrübelerini eğitim yolu ile paylaşmaktadır. 

VİZYONUMUZ

Gerçekleştireceği faaliyetlerle KOBİ ve STK'ların gelişiminde ve ülke kalkınmasında pozitif katkılar sağlamak.

 

MİSYONUMUZ
  • Ulusal ve uluslararası kaynakların kullanım oranını ve etkinliğini arttırarak gerçekleştirilen projelerin katma değerini yükseltmek, 

  • Bilimsellik, güven ve samimiyet odaklı çalışmak, 

  • Yeniliğe ve gelişime açık olmak.

bottom of page