YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Ekonomi Bakanlığı, Yatırım Teşvik Belgesi düzenlemesini aşağıdaki karar ve tebliğe istinaden yapmaktadır. Türkiye  yatırım bölgesine göre sınıflandırılmış olup her daha az gelişmiş bölgelerde daha fazla destek verecek şekilde bir sistem belirlenmiştir. Ayrıca Stratejik  Yatırım, Öncelikli Yatırım gibi bazı başlıklarda da özel kapsamlar tanımlanmıştır. belirlenmiştir. 6. Bölgede 500.000 TL alt yatırım sınırı var iken 1. Bölgede 3.000.000 TL ye ulaşmaktadır.

Belirtilen koşullarda yer aldığı gruba göre ve bölgeye göre aşağıdaki desteklerden bazıları ya da hepsi uygulanabilmektedir.

  1. Gümrük Vergisi

  2. Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası.

  3. Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

  4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Tersanelerin Gemi İnşa Yatırımları İçin)

  5. Kredi Faiz İndirimi

10 yıllık destek sürecinde Yatırım büyüklüğünüz ile de orantılı olarak 10.000.000 TL ye çıkan teşvikler almak mümkündür.