TEKNOKENT BAŞVURULARI

Ar-Ge niteliği taşıyan projeler kapsamında yeni girişimci ya da firmaların uygun teknoparklara başvuruları hazırlanmakta ve takip edilmektedir.

 

Teknoparkta yer alan firmalar 4691 Sayılı Teknopark Kanununa göre;

  • Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası: Proje konusu prototipin ve yazılımın satışından elde edilen gelirler gelir vergisinden muaftır.

  • KDV İstisnası: Proje konusu prototipin ve yazılımın satışından elde edilen gelirler gelir vergisinden muaftır.

  • Sigorta primi işveren hissesine ilişkin istisna: Her personel için işveren hissesinin yarısı ödenir.

  • Personel Ücret Vergileri Stopajı Teşviği: Personellerin gelir vergisi stopajları ödenmez.

  • Damga-Harç İstisnası: Maaşlardan kaynaklanan ve Ar-Ge kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan damga vergileri ödenmez.