PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ İLE PROJE YAZMA EĞİTİMİ (PROJECT CYCLE MANAGEMENT)

 

AB projesi yazımı ve yönetimi konularında deneyimli uzmanlara duyulan talep her geçen gün artmaktadır.

Fon kaynaklarına proje hazırlanması çalışmalarına yönelik olarak sürdürülebilir bir insan gücü oluşturulmasında yeterli olunamadığından dolayı Türkiye'nin yararlanabildiği sosyal kalkınmadan sanayi desteklerine kadar çok farklı alanlarda açılan mali destek fonlarında proje başarı oranları oldukça düşüktür kalmaktadır.

Artan taleple birlikte ortaya çıkan iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen kişilere yönelik hazırlanan bu programı başarıyla bitirenler, AB başta olmak üzere çeşitli fon kuruluşlarına proje hazırlayabilir konuma geleceklerdir.

 

Amaç:

Avrupa Birliği programlardan hibe almak isteyen, Kalkınma Ajanslarına proje yazmayı düşünen, Tübitak’tan Ar-Ge desteği almayı planlayan ya da PCM yetkinliği kazanarak yeni iş imkanlarından yararlanmayı tasarlayan girişimcilere ve profesyonellere, firmasının proje kapasitesini geliştirmek isteyen firma sahiplerine yönelik olup, katılımcıların Avrupa Birliği adaylık sürecinde AB Mali Yardımlarını hakkında bilgilenmelerini, TÜBİTAK, AB Hibeleri ve Kalkınma Ajanslarına yönelik proje teklifi hazırlama sürecine hakim olmalarını sağlamayı amaçlamaktır. Eğitim süresi boyunca teorik bilgilerin yanı sıra katılımcılar kendi proje fikirlerini gerçek projelere dönüştürme fırsatı yakalayacaklardır. Eğitim sonunda amacımız, katılımcılarımızın projeler alanında yeterli donanıma sahip olması ve somut projelere ulaşabilmesidir.

 

İçerik:

 • Proje Kavramına Giriş

 • Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)

 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

 • Paydaş Analizi

 • Hedef Analizi

 • Mantıksal Çerçeve Matrisi

 • Amaç, Beklenen Sonuçlar, Faaliyetler

 • Performans Göstergeleri

 • Atölye Çalışması

 • Başvuru Süreci

 

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Amaç:

 
Bireysel Girişimcilik kapasitesi ve kültürünün geliştirilmesi, Katılımcıların iş fikri üretmesi ve bu fikirleri analiz edebilmelerini sağlamak.

İçerik: 

 

 • Girişimcilik Kavramı 

 • Finansman Sorunu 

 • İş Planı Hazırlanması 

 

​PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 

Projelerin uygulama aşaması istenen çıktıların elde edilmesi için en etkin şekilde gerçekleştirilmelidir. Hibe projelerinin yürütülmesinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi hak edilen hibenin uygun maliyet olarak tahsil edilmesi açısından önem taşımaktadır. 
 

Amaç: 
 

Proje Uygulaması gerçekleştirecek firma yöneticilerin ve tüm kişilerin sözleşme, ihale, ödeme ve raporlama süreçlerini öğrenebilmelerini sağlamak. 


İçerik: 


Proje Döngüsü 

 

 • İzleme Değerlendirmenin Proje Döngüsündeki Yeri 

 • Genel Proje Uygulama Süreci 

 • Sözleşme Değişiklikleri (Zeyilname Vb.) 

 • İzleme ve Denetim Ziyaretleri 

 • Proje Raporlamaları 

 • Uygun ve Uygun Olmayan Maliyetler 

 • Hibenin Muhasebeleştirilmesi 

 • Hibe Uygulamalarında Kullanılan Satın Alma Şekilleri 

 • Proje Görünürlüğünün Sağlanması