AR-GE/TASARIM MERKEZİ KURULUMLARI

 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge Merkezi Tanımı: 

•    Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, 
•    Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan 
•    En az 15 ( Otomotiv sektörü için 30 ) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, 
•    Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan ( Ar-Ge projeleri yapmakta olan) birimi ifade etmektedir.

 

Bu şartları sağlayan firmalara;

Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Doktoralı personel için % 90’nı, diğerleri için % 80’ni gelir vergisinden indirimi.
Sigorta Primi Desteği: Personellerin sigorta primi işveren hissesinin yarısı ödenir
Damga Vergisi İstisnası: Bu kapsamdaki maaş ve dokümanlardan oluşan Damga vergisi alınmaz.

Temel prensip Teknoparka gitmeden şartları sağlayan firmaların teknopark avantajlarından faydalanmasıdır. Bu avantajlardan yararlanabilmek T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

 

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Başvurusu

 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Yapılabilirlik Analizi ve Plan oluşturma

 • Belirlenen plana göre iş geliştirme çalışmaları (Üniversite işbirlikleri, mentörlükler)

 • Ar-Ge stratejisinin oluşturulması,

 • Ar-Ge Projeleri Analizi ve Proje Listesi

 • Ar-Ge Personeli Analizi

 • İnsan kaynakları politikasının irdelenmesi

 • Fiziksel yapının oluşturulması

 • Muhasebesel Altyapının hazırlanması

 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması,

 • Başvuru, takip ve müracaat revizyonlarının yapılması,

  Ar-Ge/Tasarım Merkezi Onayından sonra;

 • İzleme, değerlendirme ve raporlama,

 • Üniversite işbirlikleri,

 • Mentör eşleştirmeleri

 • Ar-Ge Merkezi personeli için eğitimler

 • Muhasebesel Danışmanlık