AR-GE PROJELERİ

Ar-Ge projeleri analiz edilerek potansiyel projeler üzerinde Ar-Ge niteliği, yenilikçi yönleri, katma değeri ve Pazar boyutunda geliştirmeler sağlanarak Ar-Ge Proje başvurusu hazırlanmaktadır.

Yarı mamul ve malzemeleri, Deneme için hammadde, sarf malzemeler, araştırma test ve analiz masrafları, patent giderleri, danışmanlık masrafları gibi kalemlerde destekler mevcuttur.

%75 hibe ve faizsiz kredi oranı ile 1.000 TL ye kadar destek alınabilir.

Ar-Ge Proje personelleri için 5746 sayılı Ar-Ge kanunu kapsamında SGK prim ve stopaj destekleri de kullanılmaktadır.